Skip to content

Luft test

Myndighetskrav til alle som benytter tilførsel av pusteluft. Vi kan tester både lav- og høytrykksystemer.

Tester på CO, CO2, Olje og H2O iht krav fra arbeidstilsynet.